a clip round/on the ear phrase

Kulağa bir tokat atmak.

Bu, genellikle bir çocuğun yanlış bir şey yaptığında, bir yetişkinin ona hafif bir fiziksel ceza vermesi anlamına gelir. Bu ifade genellikle bir tokat atmanın tehdidi anlamında kullanılır ve fiziksel olarak gerçekleşmemesi daha olasıdır.

Örnek cümleler:

1. English: "If you don't stop misbehaving, you'll get a clip round the ear." Türkçe: "Eğer yaramazlığı bırakmazsan, kulağına bir tokat atarım."

2. English: "John got a clip round the ear for stealing the cookies." Türkçe: "John, kurabiyeleri çaldığı için kulağına bir tokat attı."

3. English: "I used to get a clip round the ear when I was cheeky to my teachers." Türkçe: "Öğretmenlerime karşı küstah olduğumda, kulağıma bir tokat atardım."

4. English: "A clip round the ear is an old-fashioned punishment. Türkçe: "Kulağa bir tokat atmak eski moda bir cezadır."

5. English: "He threatened the naughty boy with a clip round the ear." Türkçe: "Yaramaz çocuğu, kulağına bir tokat atmakla tehdit etti."